Familjevecka på Ågrenska den 13-17 maj 2019. Här är en länk till anmälan till hela familjeveckan för dem med barn under 18 år Familjevecka Ågrenska

Familjer med barn över 18 år, samt proffessionen och assistenter mfl kan anmäla sig till utbildningsdagarna den 14-15 maj via länken här. utbildningsdagarna

 

MPS-föreningens årsmöte äger rum den 15 maj 2019 på Ågrenska.

 

16:e världskonferensen om MPS sjukdomar kommer hållas i Barcelona 1-3 augusti 2020 se websida

 

Se filmen från den 15:e världskonferensen om MPS sjukdomar i SanDiego 1-4 augusti 2018.

15th international Symposium on MPS diseases

 

Se filmen från den 14:e världskonferensen om MPS sjukdomar i

Bonn 2016  

International MPS Conference and Symposium 2016

 

 

Guide om vad man har för rättigheter både ekonomiskt och i sjukvården

       

                           

 

Det är nu som räknas: Handbok i medicinsk omvårdnad av personer med flerfunktionshinder